Basisschool De Wichelroede

Van Heeswijkstraat 1 B 5071 CT Udenhout

Schoolfoto van Basisschool De Wichelroede

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van een vervangerspool. Als deze geen vervanger kan leveren, hebben we een intern protocol waarbij in volgorde eigen personeel wordt ingezet. Is dat ook niet voorhanden, dan zal er een groep worden verdeeld (indien mogelijk), of aan ouders wordt gemeld dat er geen leerkracht voorhanden is en dat een groep die dag geen les krijgt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht Druziek: muziek en dramatische expressie.

Coördinator techniek

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Wichelroede toont zich gezien het onderwijsconcept en de methodesturing een smalle ondersteuningsschool. Het team heeft oog voor leerstijlen van leerlingen en middels de MeervoudigeIntelligentie sluiten zij meer aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het team blijft zich hierin ontwikkelen door zich te verdiepen in o.a. het ProjectX, 21st Century Skills en Breinleren. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven