Basisschool De Wichelroede

Van Heeswijkstraat 1 B 5071 CT Udenhout

Schoolfoto van Basisschool De Wichelroede

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool De Wichelroede.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Wichelroede. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.dewichelroede.nl

Team De Wichelroede

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitgaan van talenten kinderen
  • betrokkenheid en welbevinden
  • extra aandacht techniek
  • extra aandacht drama muziek
  • instructies op niveau kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen het Integraal Kindcentrum (IKC) werken we nauw samen met Humanitas. Er is veel overleg, bundelen onze krachten waar mogelijk en maken gebruik van elkaars faciliteiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven