Vrije Basisschool De Zevenster

Bronkhorstsingel 7 5403 NA Uden

  • De kleuterklas biedt een rijke leeromgeving.
  • In volle concentratie aan het werk.
  • Hulp van de juf.
  • Rekenen met de herfstproducten.
  • Schoolfoto van Vrije Basisschool De Zevenster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens die hier vermeld staan zijn niet helemaal juist. Op dit moment is er uitvoerig telefonisch contact geweest met de dataleverancier. Gebleken is dat er maar 1x per jaar een aanpassing wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de school zoveel mogelijk juiste gegevens in de toelichting zal geven.

In onderstaande tabel ziet u de doorstroomgegevens van de leerlingen.

Allereerst staat vermeld dat er 7 leerlingen in groep 8 zaten in schooljaar 1213. Dat zijn er 8 geweest.

Twee leerlingen tellen niet mee in de berekening omdat ze te kort op school zaten; dat klopt.

De overige leerlingen tellen allemaal mee in de berekening. De uitstroomgegevens zijn als volgt:

4 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO T

1 leerling is uitgestroomd naar Havo

3 leerlingen zijn uitgestroomd naar VWO

Van deze 8 leerlingen zijn er 5 naar het vervolgonderwijs vrije school gegaan (KGC NIjmegen) 3 van de 8 leerlingen zijn naar het Udens College gegaan.

Ook de doorstroomgegevens van groep 8 in schooljaar 2011-2012 zijn onjuist vermeld.

In dit schooljaar zaten 11 leerlingen in groep 8.

4 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO K

3 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO T

3 leerlingen zijn uitgestroomd naar Havo

1 leerling is uitgestroomd naar VWO

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Zevenster is een school die werkt met een combinatieklassen systeem. Het aantal leerlingen per leerjaar blijft daardoor beperkt. In bovenstaande 'trend schooladvies type vervolgonderwijs' staan daarom relatief hoge percentages ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dit komt omdat 100% in ons geval betrekking heeft op een klein aantal leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie kent verschillende waarderingen voor het beoordelen van de onderwijskwaliteit. Scholen krijgen het predicaat basis, zwak of zeer zwak. De Zevenster heeft het predicaat basis van de inspectie. De school werkt voortdurend aan verbetering van haar kwaliteit. Dit geldt zowel voor de onderwijskwaliteit als voor het bewaken van de identiteit. Studiedagen, teamscholing en individuele scholing dragen hieraan bij.

Terug naar boven