Vrije Basisschool De Zevenster

Bronkhorstsingel 7 5403 NA Uden

  • De kleuterklas biedt een rijke leeromgeving.
  • In volle concentratie aan het werk.
  • Hulp van de juf.
  • Rekenen met de herfstproducten.
  • Schoolfoto van Vrije Basisschool De Zevenster

In het kort

Toelichting van de school

Vrijeschool de Zevenster is een basisschool in Uden waar kinderen zich in een veilige rijke leeromgeving kunnen ontwikkelen. De school wordt bezocht door kinderen uit Uden en omgeven. 

Het onderwijs op de Zevenster is gericht op hoofd, hart en handen. Daarmee zorgt ons leerplan dat kinderen zich cognitief, creatief en sociaal ontwikkelen. Het aanwakkeren van de “intrinsieke motivatie” en daarmee het ontwikkelen van de wilskracht speelt hierbij een belangrijke rol. 

Middels kunstzinnig onderwijs ontwikkelen de kinderen op de Zevenster tot vrij denkende, zelfstandige mensen met verantwoordelijkheid voor medemens en natuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijeschoolonderwijs
  • Leren met hoofd, hart, handen
  • Wilskrachtsopvoeding
  • Kunstzinnig onderwijs
  • Persoonsontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is de Zevenster sterk gegroeid in leerlingaantal. De school heeft nu 10 klassen, waarvan 3 kleuterklassen. 
Om de onderwijskwaliteit te waarborgen zijn de klassen niet groter dan 28 leerlingen met een uitloop naar 30 leerlingen i.v.m. eventuele zittenblijvers. 

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor grotere huisvesting in samenwerking met Waldorf Uden (de vrijeschoolafdeling voortgezet onderwijs op het Udens College). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven