Basisschool Het Speleon

Klarinetstraat 4 5402 BE Uden

Schoolfoto van Basisschool Het Speleon

In het kort

Toelichting van de school

Bs Het Speleon is ‘n school met een rijke onderwijstraditie in het hart van de Udense Bitswijk. We zijn een gezellige wijkschool met ongeveer 250 leerlingen. Al enkele jaren participeren we in Ontmoetingsplein MuzeRijk, waardoor een doorgaande ontwikkeling van 0 tot 13 jaar in de voorschoolse, schoolse en buitenschoolse omgeving de basis is van onze missie. Vanuit die verbindingen vormen we samen met sport, zorg en wonen een verbindende plek, waar wat valt te beleven. We werken onder het motto: "Jij mag er zijn!", ongeacht leeftijden, achtergronden, culturen of talenten. Op deze manier ontwikkelen kinderen op onze school zich midden in de maatschappij. Bs Het Speleon wil kinderen ruimte bieden zich te ontwikkelen in diversiteit, waarbij zij kennis en vaardigheden verwerven, die hen ten dienste staan in de maatschappij. We willen dat onze kinderen in samenwerking met respect voor zichzelf en elkaar, bewust zijn van hun eigen rol in de wereld.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven