Basisschool Het Speleon

Klarinetstraat 4 5402 BE Uden

Schoolfoto van Basisschool Het Speleon

In het kort

Toelichting van de school

Speleon staat voor: spelen, leren en ontdekken. In ons kindcentrum word je van spelen groot, leer je wie je bent en wat je kunt, en ontdekken we samen je talenten. Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn, plezier hebben, initiatief nemen en samen met anderen leren. Met het hele team zorgen we voor een veilige én uitdagende omgeving zodat ieder kind kan oefenen met de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling. Al spelend, lerend én ontdekkend.? 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven