RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Tandem

Ereprijsstraat 1 5402 GA Uden

Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Tandem

Het team

Toelichting van de school

Er is ook een vakleerkracht koken voor leerlingen uit groep 8. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Kiem Onderwijs en Opvang heeft een vervangingsprotocol.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven