Basisschool De Vlonder

Heufkens 502 5403 LV Uden

Schoolfoto van Basisschool De Vlonder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de jongste leerlingen geldt dat we twee leerjaren samenvoegen in een stamgroep. Hierdoor ontstaan twee combinatiegroepen met leerlingen van groep 1 en 2 samen. Voor de overige leerlingen stellen stamgroepen samen op basis van leeftijd. Dat maakt dat we leerstofjaarklassen hebben in groep 3 t/m 8.

Bij vakken als begrijpend lezen, technisch lezen en creatieve activiteiten (zgn. Ateliers) werken we in groepsdoorbrekende (niveau)groepen. Kinderen van verschillende leeftijden komen bij elkaar voor een passende instructie, om te leren van en met elkaar of om met elkaar samen te werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven