Basisschool 't Centrum

Meerloseweg 1 5402 XH Uden

Schoolfoto van Basisschool 't Centrum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na een paar jaar minder goede (eind-) resultaten gerealiseerd te hebben, zit de school de laatste twee jaren duidelijk in de lift. Dit is het gevolg van de interventies die zijn ingezet vanaf schooljaar 2011 – 2012. Leerkrachten werken op basis van groepsplannen op een handelings- en opbrengstgerichte wijze. De plannen worden viermaal per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Zowel de tussen- als de eindresultaten liggen momenteel op een niveau dat mag worden verwacht van onze kinderen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die door de school medio groep 8 gegeven worden, zijn gebaseerd op de observaties van de school en de resultaten van het LVS. De score op de CITO eindtoets speelt hierin geen rol, aangezien de adviesgesprekken worden gevoerd op een moment dat de score nog niet bekend is. De leerkrachten van St. Paulus hebben gedurende de acht schooljaren voldoende informatie verworven om een degelijk en goed onderbouwd schooladvies te kunnen geven. De CITO eindtoets kan hierin enkel voor een bevestiging zorgen.

We kijken bij het verwijzen naar een vervolgschool ook nauwgezet naar de vaardigheden en competenties die de leerlingen bezitten om in het voortgezet onderwijs een goede ontwikkeling door te maken. Deze bepalen mede het advies. De afgelopen jaren blijken onze adviezen in zijn algemeenheid te hebben geleid tot een juiste plek voor de leerlingen van onze school. Een plek die aansluit bij interesses, ambities, ontwikkelingen en mogelijkheden van de kinderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven