Basisschool 't Centrum

Meerloseweg 1 5402 XH Uden

Schoolfoto van Basisschool 't Centrum

Het team

Toelichting van de school

Het team van BS St. Paulus bestaat uit 14 gewaardeerde medewerkers. De samenstelling van dit team is aanzienlijk veranderd bij aanvang van schooljaar 2012 – 2013 i.v.m. het gelijktijdige afscheid van 6 medewerkers. Eenzelfde aantal veelal jonge “nieuwkomers” is toen gestart, wat maakte dat de gemiddelde leeftijd aanzienlijk lager werd. Als gevolg van de komst van 6 nieuwe collega’s is er nu sprake van een mix van leerkrachten die al geruime tijd op onze school werken en leerkrachten die pas sinds kort werkzaam zijn op onze school. We prijzen ons gelukkig met dit team dat qua samenstelling zeer evenwichtig is opgebouwd.

De medewerkers van BS St. Paulus zijn goed opgeleid en volgen regelmatig trainingen, cursussen en opleidingen om hun expertise, vaardigheden en competenties te onderhouden en uit te breiden. Hierdoor blijven we goed op de hoogte van de nieuwste inzichten en kunne we die, indien gewenst, snel implementeren binnen ons onderwijs.

Het team telt twee medewerkers die de master SEN (gedragsspecialist) hebben afgerond. Hun expertise en ervaring op dit gebied wordt zo breed mogelijk ingezet in de school. Daarnaast beschikt de school over een rekenspecialist, terwijl een taalspecialist in opleiding is. T.b.v. de begeleiding van leerlingen met LGF, heeft de school een onderwijsassistente in dienst.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven