Bedir

Klarinetstraat 4 5402 BE Uden

Er wordt aandacht besteed aan islamitische feestdagen.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Bedir, onderdeel van SIMON scholen, is een Nederlandse basisschool op Islamitische grondslag, gevestigd in een MFA (multifunctionele accomodatie) Muzerijk en staat in de wijk Bitswijk te Uden. Omdat wij een stedelijke en regionale functie hebben komen de leerlingen uit verschillende wijken en naastgelegen dorpen.

Op basisschool Bedir krijgt uw kind méér dan goed onderwijs. Uw kind leert de islamitische identiteit te ontwikkelen en deze als een goed mens toe te passen. Want met een goed karakter en passend gedrag staat een kind stevig in de samenleving. Ons motto is: "Worden wie je bent". Bekijk het introductiefilmpje onze website om Bedir te leren kennen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Kwaliteit
  • Actief burgerschap
  • Integraal Kindcentrum MuzeRijk
  • Passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Bedir staat midden in de maatschappij. Doordat ons onderwijs goed aansluit op de huidige samenleving, krijgen onze leerlingen voldoende bagage mee voor een verdere groei op het voortgezet onderwijs. De huidige en nieuwe ouders zien deze positieve ontwikkeling en kiezen daardoor voor onze school. Hierdoor is basisschool Bedir aan het groeien. De verwachting is dat we de komende jaren nog verder zullen stijgen in leerlingenaantal.

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer weten over ons onderwijs, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem hiervoor contact op met de school via telefoon; 0413 33 23 49 of via de mail bedir@simonscholen.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven