Maashorstschool

Aldetiendstraat 21 a 5402 ZC Uden

  • De Maashorst School is een basisschool in Uden met een bijzonder onderwijsconcept, Natuurlijk leren.
  • Bij Natuurlijk leren hebben wij als uitgangspunt; wat kan ik al.
  • Door positieve motivatie en dagelijkse inspiratie uit de natuur, leren we in de praktijk door te doen.
  • Iedere leerling neemt het aanbod tot zich, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.
  • Natuurlijk leren bestaat uit een gedeelte in de wereld om ons heen leren en een gedeelte met leermiddelen.

Het team

Toelichting van de school

De Maashorst School is een school in de startfase waarbij we investeren in begeleiders. We ontwikkelen een sterk team door iedereen in te zetten op interesse en talenten . Zo kunnen we de komende jaren de benodigde groei en ontwikkeling doormaken. Wij werken met bevoegde leerkrachten en onderwijsondersteuners.

Met studiedagen rondom ontwikkelingen op school of aanschaf nieuwe methodes en materialen onderhouden we de bekwaamheid. Daarnaast houden we ook workshops en lezingen rondom actuele thema's binnen school. En uiteraard persoonlijke ontwikkeling door middel van studie/cursus.

Als het personeel van De Maashorst School handelt volgens Gordon als basis voor communicatie.

Met coaching volgen wij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid. Dit leggen wij vast en blijven we met het team en persoonlijk verder door ontwikkelen en sturen waar nodig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof wordt door collega's opgevangen. Bij ziekte zijn we aangesloten bij een vervangingspool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Maashorst School heeft ieder kind persoonlijke leerdoelen. Deze volgen en toetsen we. Dit is de basis van het kwaliteitsbeleid.

Ieder kind is uniek, vandaar dat zij een doorlopende leerlijn hebben die zij op eigen niveau en tempo. Deze volden we met behulp van leerlingvolgsysteem Spectrovita. Hiervoor gebruiken we de kerndoelen en referentieniveaus als uitgangspunt.

De extra ondersteuning hebben we geregeld in het POS.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven