Maashorstschool

Aldetiendstraat 21 a 5402 ZC Uden

  • De Maashorst School is een basisschool in Uden met een bijzonder onderwijsconcept, Natuurlijk leren.
  • Bij Natuurlijk leren hebben wij als uitgangspunt; wat kan ik al.
  • Door positieve motivatie en dagelijkse inspiratie uit de natuur, leren we in de praktijk door te doen.
  • Iedere leerling neemt het aanbod tot zich, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.
  • Natuurlijk leren bestaat uit een gedeelte in de wereld om ons heen leren en een gedeelte met leermiddelen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd leren
  • pers. interesses en talenten
  • rijke leeromgeving juiste vorm
  • coaching soc-emotionele groei
  • positief motiveren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Maashorst School is sinds schooljaar 2019/2020 een bekostigde school. 

In 2017/2018 is De Maashorst School als particuliere school gestart om te groeien naar een bekostigde school.
Deze school is toen met vijf kinderen gestart en geleidelijk gegroeid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Maashorst School ziet de hele dag op school als schooltijd. Zelfs de lunch draagt bij aan de schooltijd.Een vaste dagindeling met maximale ruimte voor keuzes is ons uitgangspunt.Wij hebben van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur school.De leerlingen zijn vanaf 8.20 uur welkom. De ouders mogen tot 8.30 uur binnen zijn. Daarna willen we graag starten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven