Openbare Basisschool de Cirkel

Wislaan 221 5406 AC Uden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is welkom op onze school, we bieden een veilige plek voor ieder kind en iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad, ieder kind is onze opdracht en doet ertoe; eerst het kind dan de leerling. We dagen kinderen altijd uit naar de volgende stap en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling en hun mogelijkheden.

Ons leren en werken wordt gezamenlijk en kritisch geanalyseerd en geëvalueerd. Samen met ouders en leraren zijn kinderen in gesprek over hun ontwikkeling. Hierdoor stimuleren wij dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Kinderen nemen allemaal hun eigen talent mee en wij stimuleren ze om dit talent te ontwikkelen. 

Meer informatie vindt u op onze website: Schoolsite

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Diversiteit; ik-jij-wij-samen
  • Betrokkenheid
  • Een veilige basis
  • Brede ontwikkeling
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school die aan het groeien is. Doordat we een kleinere school zijn, kennen we elkaar en werken we groepsoverstijgend samen. We plannen regelmatig groepsoverstijgende activiteiten om met en van elkaar te leren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid bij ons op school staat hoog in het vaandel, het goed pedagogisch klimaat in elke groep is een belangrijke voorwaarde om een veilige omgeving te creëren. Op de Cirkel besteden we veel aandacht aan het preventieve gedeelte.

We starten dan ook elk schooljaar met de Gouden Weken. In deze weken staat het elkaar leren kennen en elkaar respecteren centraal. Deze weken worden in groep 1 t/m 6 afgesloten met een klein feest voor alle ouders en kinderen. Groep 7/8 sluiten de Gouden Weken af met een schoolkamp.

Al een aantal jaar is onze kracht het uitstekende pedagogische klimaat. Onze visie is niet voor niets: 'Eerst het kind, dan de leerling'.

Terug naar boven