Openbare Basisschool de Cirkel

Wislaan 221 5406 AC Uden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is welkom op onze school, we bieden een veilige plek voor ieder kind en iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad, ieder kind is onze opdracht en doet ertoe; eerst het kind dan de leerling. We dagen kinderen altijd uit naar de volgende stap en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling en hun mogelijkheden.

Ons leren en werken wordt gezamenlijk en kritisch geanalyseerd en geëvalueerd. Samen met ouders en leraren zijn kinderen in gesprek over hun ontwikkeling. Hierdoor stimuleren wij dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Kinderen nemen allemaal hun eigen talent mee en wij stimuleren ze om dit talent te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Diversiteit
  • Betrokkenheid
  • Een veilige basis
  • Brede ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven