Openbare basisschool De Klimboom

Leeuweriksweg 10 5402 XD Uden

Schoolfoto van Openbare basisschool De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen in relatie met het dalend leerlingenaantal van de afgelopen jaren, zijn OBS de Meent en OBS de Leeuwerik per 1 augustus 2017 gefuseerd. Onder de naam OBS de Klimboom zijn we gestart met 110 leerlingen, verdeeld over 6 groepen waaronder een Taalklas. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven