Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander

Uddelsekampweg 1 3888 LV Uddel

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van de Prins Willem-Alexanderschool in Uddel. We zijn een protestants christelijke basisschool en maken deel uit van de vereniging CNS Putten. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbels
  • Vertrouwen
  • Groeien
  • Samen
  • Verbinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is in de achterliggende jaren licht gestegen. De verwachting is dat het leerlingaantal rond de 120 leerlingen blijft de komende jaren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven