Entrea Onderwijs Tiel

Hertog Reinaldlaan 80 6574 NA Ubbergen

Schoolfoto van Entrea Onderwijs Tiel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Entrea Onderwijs.

Entrea Onderwijs heeft scholen in regio Nijmegen en Tiel. Sommige kinderen komen op de basisschool niet tot hun recht, ondanks goede zorg en begeleiding. Omdat ze in zichzelf gekeerd, druk of angstig zijn.  Of omdat ze moeilijk contact maken met andere kinderen of weigeren naar school te gaan. Of omdat ze niet kunnen functioneren in een grote groep en als gevolg van gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden. Entrea Onderwijs is er speciaal voor deze kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Wij bieden hen speciaal onderwijs op maat. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?