Waadwizer

Johan Roordastrjitte 41 8851 EB Tzummarum

Schoolfoto van Waadwizer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Verantwoordelijk
  • Wijs(heid)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hier ziet u het aantal leerlingen dat op 1 februari 2023 stond ingeschreven op onze school. Op de vorige teldatum van 1 oktober 2022 stond dit aantal op 94. Een mooie groei dus gaandeweg het schoolaar. De prognose is dat we net voor de zomervakantie op 110 leerlingen zitten. Voor meer informatie over leerlingenaantallen kunt u altijd contact opnemen met de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven