IKC Staetlânskoalle

Smidsreed 8 8804 NH Tzum

Schoolfoto van IKC Staetlânskoalle

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegankelijk
  • Veilig
  • Verantwoordelijkheid
  • Vriendelijk
  • Waardevol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenregeling PJF:KlachtenprocedureOnze school is aangesloten bij de: Landelijke Klachtencommissie Primair- en Voortgezet Onderwijs, dieis ingesteld door de Vereniging Verus voor katholiek en christelijk onderwijs. Het adres:Klachtencommissie christelijk onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag T: 070 – 386 16 97 E-mail:info@gcbo.nl

Vertrouwenspersoon mw. Y. de Groot, Sudwesthoekstermiddelweg 2, 9077 TX Vrouwenparochie

Contactpersoon op ons Kindcentrum is juf Irma Brouwer. Zij kan bemiddelen in het volgen van de juiste route bij een klacht.

Functionaris Gegevensbescherming Contactgegevens: Marc Ydo Boltjes Functionaris voorGegevensbeschermingT 0851302591 cbonwf@deprivacyexperts.nl Postbus 7031, 8901 JA Leeuwarden

Terug naar boven