Ontmoetingsschool de Romte

Reidfjild 4 9255 JV Tytsjerk

  • Groep 3 t/m 8 volgt 5 schaatslessen in de nieuwe 11stedenhal in Leeuwarden.
  • Alle kinderen en leerkrachten krijgen lessen volgens de Kanjermethode.
  • Projectonderwijs "Topondernemers", alle zaakvakken, kunst en cultuur geïntegreerd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Ontmoetingsschool de Romte in Tytsjerk.

U kunt op deze pagina kennismaken met de school, de gegevens zijn afkomstig van DUO, inspectie en van het team van OS de Romte. Voor nog meer gegevens verwijzen we naar de schoolgids op www.os-deromte.nl.

Uiteraard stellen we het zeer op prijs om u persoonlijk te begroeten op school. U kunt altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Astrid Landman

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Open communicatie
  • Respect voor elkaars waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 zijn it Lemieren en de Master Fennemaskoalle samengegaan. De christelijke en openbare school gaan verder als Ontmoetingsschool de Romte, waar zowel christelijk als openbaar zich thuis voelen.

Het onderwijsconcept is nog in ontwikkeling, waarbij we uitgaan van kwalitatief goed onderwijs, toekomstgericht voor alle kinderen in Tytsjerk en naaste omgeving.

In 2020-2021 starten we met 126 leerlingen en in de loop van het schooljaar wordt er nog een groei van ca. 10 leerlingen verwacht.

Dit schooljaar wordt gestart met 5 groepen. Wanneer de instroom daartoe aanleiding geeft, zal er groeiformatie aangevraagd worden en kan er evt. in januari gestart worden met een zesde groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven