De Wingerd

H.W. Iordensweg 9 7391 KA Twello

Schoolfoto van De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Leren van elkaar en met elkaar
  • Veilige school
  • Warme school
  • Extra handen in de groep

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

cbs De Wingerd heeft al jaren een stabiel leerlingenaantal. Gezien het aantal lokalen kan de school ook niet groeien. De school heeft een maximumaantal van 27 leerlingen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De school start met ongeveer 215 leerlingen en eindigt het jaar met 242 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang kan altijd worden ingevuld naar behoefte. In het cursusjaar 2014-2015 oriënteert de school zich op de inrichting van (eigen) BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven