Basisschool Martinus

Kerklaan 12 7391 AN Twello

  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van de Martinus Twello, de school met PIT!

Zoekt u een leuke, gezellige basisschool in Twello waar kinderen veel leren? Dan zit u bij ons goed!

Martinus Twello bestaat al meer dan 140 jaar. We zitten niet in een supermodern gebouw, maar in een prachtige school met een rijke historie waar je een gezellige sfeer ervaart. We hebben ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Doordat de kinderen in verschillende 'vleugels' zitten, blijft er overzicht en kleinschaligheid.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier, Inzet, Talent
  • Cultuuronderwijs
  • bewegend leren
  • thematisch onderwijs
  • ICT in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Martinus Twello beschikt over zestien leslokalen, waarvan vier lokalen voor kleuters met een vloeroppervlakte van 72 vierkante meter. Ze bieden veel mogelijkheden tot het inrichten van speel- en werkhoeken. Er is een gemeenschapsruimte met een toneelpodium, waarin ook lessen kunnen worden gegeven. Het gymlokaal voor de kleutergroepen grenst pal aan de gemeenschapsruimte. Van beide ruimtes is dankzij een schuifwand eenvoudig één grote ruimte te maken. Hierin is voldoende plek voor alle leerlingen om bijvoorbeeld schoolvoorstellingen te kunnen bekijken. 

Basisschool Martinus Twello is een vrij grote school met op dit moment ruim 390 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben ieder hun eigen vleugel. Rondom de school ligt een ruime speelplaats. Met een afgeschermd deel voor de jongste leerlingen en een nieuw, groen pleindeel te gebruiken voor alle leerlingen én lessen in de buitenlucht. In de zomermaanden maken we voor buitengymnastiek en de sportdag dankbaar gebruik van de naastliggende sportvelden. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. 

R.K. Basisschool Martinus Twello is een katholieke basisschool, maar dan wel eentje met een open houding naar andere kerken. Vanuit deze opstelling is het vanzelfsprekend dat wij ieder kind van harte welkom heten. Op voorwaarde dat iedereen zich kan vinden in de betekenis van het standbeeld van Sint-Martinus voor het schoolgebouw: delen met elkaar, dan bouw je aan de wereld. Dat is waar de school voor staat. De leerlingen komen vooral uit de omliggende wijken, maar een groeiend aantal komt van verder weg. Aangetrokken door de uitstraling van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven