Openbare Basisschool de Hietweide

Jachtlustplein 30b 7391 BW Twello

  • Volop ruimte, licht en kleur
  • Veel ruimte om het gebouw om lekker te spelen
  • Het speelterrein voor de school is ingericht voor natuurlijk spelen en lekker sporten
  • Voor de kinderen in de kleutergroepen werken op de Ipad en in groep 3 t/m 8 een chromebook voor ieder kind
  • Kinderen werken zowel in als buiten het leslokaal, individueel en/of samen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Hietweide is aangesloten bij de Ijsselpool. In deze pool zit een groot aantal leerkrachten die oproepbaar en inzetbaar zijn voor vervanging. Niet alleen bij verlof, dit geldt ook bij ziekte van een vaste leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Hietweide is een smalle zorgschool waar alle voorzieningen en expertise aanwezig is om kinderen goed onderwijs te kunnen bieden. Er wordt relatief veel rekening gehouden met individuele onderwijsbehoeften. Zowel de meerbegaafden als de moeilijk lerende kinderen krijgen een aangepast onderwijsaanbod. Kinderen hebben bij ons de mogelijkheid om naar een externe plusklas te gaan, of naar een interne verrijkingsgroep. De leerlingen die extra uitleg en in-oefening nodig hebben kunnen ook optimaal profiteren. De Hietweide kan zorgleerlingen op maat bedienen en heeft zich hierin al jaren ontwikkeld vanuit een gezamenlijke drive. We zijn continue in ontwikkeling die zich o.a. richt op nog meer aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Het geven van extra instructie, aanleren van strategieën en het sociaal- emotioneel ondersteunen van deze kinderen heeft hierin de prioriteit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij gaan en staan voor een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar in 1 gebouw. Onze contacten en samenwerking met Partou zijn ingericht om opvang en onderwijs door te laten lopen en samen de verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de ontwikkeling van alle kinderen. Vaste en vertrouwde gezichten voor ieder kind.

Terug naar boven