Openbare Basisschool de Hietweide

Jachtlustplein 30b 7391 BW Twello

  • Volop ruimte, licht en kleur
  • Veel ruimte om het gebouw om lekker te spelen
  • Het speelterrein voor de school is ingericht voor natuurlijk spelen en lekker sporten
  • Voor de kinderen in de kleutergroepen werken op de Ipad en in groep 3 t/m 8 een chromebook voor ieder kind
  • Kinderen werken zowel in als buiten het leslokaal, individueel en/of samen

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een stuk van je leven. Voor nagenoeg alle kinderen betekent dit een periode van 8 jaar indrukken opdoen, verwonderd worden, nieuwe vriendschappen sluiten en bovenal verrijkt, geprikkeld, geboeid en uitgedaagd worden. Een school kies je daarom met zorg! Onze school is een openbare basisschool in Twello waar iedere leerling welkom is, waar modern onderwijs wordt gegeven, waar aandacht is voor elkaar en waar iedereen continue in ontwikkeling is.
Bent u na het bekijken van deze website en/ óf onze schoolwebsite nieuwsgierig geworden en zou u de sfeer in school eens willen komen proeven? Maak dan een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding.
U ziet de school in "actie" en proeft zo de sfeer. U bent van harte welkom.
We zien u graag!

Ivo Gerritsen, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geen wachtlijst(en)
  • Kleine groepen
  • Aandacht voor verschillen
  • Nieuw, modern schoolgebouw
  • Samen leven, samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven