De Kleine Wereld

Jachtlustplein 30C 7391 BWTwello Twello

Schoolfoto van De Kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

U bevindt zich op de pagina van De Kleine Wereld, dè basisschool in Twello waar kinderen, leerkrachten, ouders en schoolleiding samenwerken en van en met elkaar leren. Het motto van De Kleine Wereld is Kinderen die naar De Kleine Wereld gaan. leren in de grote wereld op eigen benen staan. We geven de kinderen handvatten om uit te groeien tot zelfstandige, sociale en verantwoordelijke personen die hun eigen weg vinden in onze wereld. Wij doen dit op basis van vertrouwen en de 5 Daltonkernwaarden; samenwerken, verantwoordelijkheid, doelgerichtheid, zelfstandigheid en reflectie. Wij staan voor brede vorming, zowel cognitief, sociaal emotioneel, creatief als sportief.
Wij zijn gehuisvest in brede school De Fliert. Dit biedt ons uitstekende mogelijkheden om hedendaags, uitdagend onderwijs te verzorgen voor al onze leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Brede vorming
  • Thematisch onderwijs
  • Kanjerschool & Klassekracht
  • Ieder kind telt!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven