bs 't PuzzelsTuk

JHW Pasmanweg 2 8334 RR Tuk

  • een boekje met extra werk om zelf te maken.
  • Met een actieve ouderraad wordt ook deze maaltijd een feest.
  • Met de Weerribben om de hoek, worden natuurlessen extra leuk
  • Kliederen!! altijd weer een succes
  • In pyjama op school worden voorgelezen tijdens je ontbijt. Kun je iets leukers bedenken?

In het kort

Toelichting van de school

Goedendag

Wat leuk, dat u door dit raampje naar binnen wilt komen kijken. Voor ons kunnen contacten met ouders en andere belangstellenden niet vroeg genoeg beginnen. Op onze site staan de data van de open dagen. Dagen , waarop u echt daadwerkelijk naar binnen kunt lopen en alles kunt vragen wat u altijd al graag wilde weten.

Wij realiseren ons namelijk dat u uw kostbaarste bezit aan ons toevertrouwd en daar willen we samen met u een goede tijd van maken. Een tijd waarin uw kind groeit. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gaat uw kind de komende jaren groeien. Voor ons is het heel inspirerend om daar actief deel van uit te mogen maken, maar voor u als ouders kan het nogal spannend zijn. Kijk dus niet alleen door dit raam naar binnen, maar kom langs op één van onze open dagen of maak een afspraak. U bent van harte welkom.

team bs 't PuzzelsTuk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven