R.K. basisschool de Wiekslag

Bruno van Ommenstraat 34 7651 BS Tubbergen

Schoolfoto van R.K. basisschool de Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u geïnteresseerd bent in het SchoolVenster van de R.K. basisschool de Wiekslag in Tubbergen.
Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school.
De gegevens zijn afkomstig van:
* DUO, de afkorting voor Dienst Uitvoering Onderwijs,
* het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap,
* de Inspectie en
* uiteraard de Wiekslag zelf.
Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.
Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Wij streven ernaar dat medio 2021 ons SchoolVenster geheel compleet is, zodat u een duidelijk beeld kunt krijgen van de Wiekslag in Tubbergen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • nieuwsgierig zijn
  • talenten ontwikkelen/benutten
  • eigenaarschap stimuleren
  • brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
437
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen een veilige, respectvolle school zijn en richten ons actief op het creëren van een positief klimaat. Wanneer blijkt dat er signalen zijn waarbij leerkrachten of ouders vinden dat er actie moet worden ondernomen dan bespreken we dat met elkaar. Eventueel kan een van de contactpersonen of de directie ingeschakeld worden. We monitoren de sociale veiligheid. Zo nodig kunnen we terugvallen op protocollen welke als bijlagen zijn toegevoegd. 

Terug naar boven