cbs de Regenboog

't Oelbred 4 9356 ED Tolbert

  • Schoolfoto van cbs de Regenboog
  • Schoolfoto van cbs de Regenboog
  • Schoolfoto van cbs de Regenboog
  • Schoolfoto van cbs de Regenboog
  • Schoolfoto van cbs de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Samen kleuren we de Regenboog

Ieder kind is uniek, heeft talenten en kleurt de wereld. Op onze school helpen we de kinderen die talenten te ontdekken, ontwikkelen en waarderen.

Op c.b.s. de Regenboog willen we een leer- en leefgemeenschap zijn: een samenleving in het klein. We nodigen alle kinderen uit hun wereld op een eigen manier in te kleuren.

Dit Schoolvenster geeft u zicht op onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

U ziet op dit moment een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk
  • Samenwerken
  • Uniciteit
  • Veiligheid
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit alle sociale lagen van de bevolking. De meeste ouders hebben een MBO of HBO opleiding.  2% van onze leerlingen heeft een zogenaamd gewicht. Dit houdt in dat één van de ouders of beide ouders laag is/zijn opgeleid. Over het algemeen krijgen onze leerlingen thuis een goede en liefdevolle verzorging. We geven ouders handreikingen hoe ze thuis bewust bezig kunnen zijn met hun kind, bijvoorbeeld op het gebied van voorlezen en technisch lezen. Ook hoe ze hun kind kunnen helpen met huiswerk. Door met ouders samen te werken, willen we ieder kind zoveel mogelijk kansen geven. We hebben leerlingen uit eenoudergezinnen en uit samengestelde gezinnen. In veel gezinnen werken beide ouders. We hebben een klein percentage leerlingen waarvan de ouders werkeloos zijn. Er zijn een aantal leerlingen van buitenlandse afkomst, zij worden tweetalig opgevoed. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven