cbs de Regenboog

't Oelbred 4 9356 ED Tolbert

Schoolfoto van cbs de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De school en de stichting

Onze school, CBS de Regenboog, is een open christelijke basisschool en wordt bestuurd door Stichting Quadraten, een stichting voor primair onderwijs Westerkwartier-Noordenveld.  

Naam en logo

CBS 'de Regenboog' waaraan ieder zijn kleur mag bijdragen.  Onze school wil een kleurrijke leer- en leefgemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers zijn. De naam heeft ook een diepere betekenis en symboliek. De ‘boog’ is een teken van veiligheid. Het is dít gevoel van veiligheid en geborgenheid, dat wij de kinderen op onze school willen geven. De regenboog is ook een mooie, gekleurde boog van door regendruppels gebroken lichtstralen en staat symbool voor hoop, liefde en trouw. Voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen.  

Situering, huisvesting en schoolgrootte 

De school staat in de wijk Sintmaheerdt in Tolbert. Wij beschikken over een goed geoutilleerd gebouw met acht leslokalen, een eigen kleutergymlokaal en een multifunctioneel ‘Werkplein’. Rondom het gebouw is veel speelruimte en een grote schooltuin.  CBS de Regenboog is een sfeervolle, overzichtelijke school in eigentijdse kleuren. Een plek waar kinderen zich snel thuis zullen voelen. Voor de gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de Topsporthal en groep 5 t/m 8 gaat eenmaal per week op de fiets naar de gymzaal bij OBS de Nijenoert. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021-2022 bezoeken 177 leerlingen de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Autonomie
  • Synergie (samen)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven