Samenwerkingsschool De Nijewier

Aengwirderweg 284 8458 BJ Tjalleberd

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting CPO de Tjongerwerven, waartoe SWS De Nijewier behoord, heeft de werkdrukmiddelen vanuit de overheid direct aan de scholen toebedeeld. Ook is er een zogenaamde flexpool ingericht op de school zelf. Dit heeft ertoe geleid dat op de Nijewier elke dag een ambulante leerkracht aanwezig is die beschikbaar is voor kortlopende vervangingen. 

Ook wordt deze leerkracht ingezet voor groepsondersteuning en ontlasting van de overige leerkrachten t.a.v overige taken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen muziekles van een vakdocent. 

Voor het bewegingsonderwijs is ook een vakdocent beschikbaar. Hij geeft les aan enkele groepen. Per schooljaar wordt opnieuw vastgesteld welke groepen dat zijn. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor de inhoud van ons schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar het document wat u op deze pagina kunt vinden, maar ook op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven