Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula

Hoogvensestraat 49 5017 CA Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula
  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula
  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula
  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula
  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula

In het kort

Toelichting van de school

De naam Pendula is afgeleid van de Latijnse naam van de enorme beuk die op de speelplaats van de basisschool staat: Fagus Silvatica Pendula. De beuk verandert, groeit en draagt zorg voor zijn nakomelingen. Dit staat symbool voor onze gezamenlijke campus.

Samen met het inpandige consultatiebureau, kinderopvang en voor- en naschoolse opvang vormt de basisschool kindercampus Pendula voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. M.n. groep 1/2 werkt intensief met hen samen. Gedurende een schooljaar wordt er een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Er wordt gezorgd voor een warme overdracht van peuters naar kleuters tussen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Neem ook eens een kijkje op www.bspendula.nl voor het laatste nieuws.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Innovatief
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven