Basisschool Klinkers

Woerdenstraat 60 5036 BL Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Klinkers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de informatie over Basisschool Klinkers in deelwijk Witbrant in de Reeshof.

Op Klinkers wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept waarin het kind mederegisseur is van het eigen leerproces. We zijn een school die dicht bij de maatschappij van nu staat met onderwijs dat past bij de 21e eeuw. Wij bieden betekenisvol onderwijs en laten kinderen leren in samenhang door middel van de kernconcepten. Het kernconcept is een thema waar zo’n 6 weken aan gewerkt wordt. 

We hanteren 5 stelregels waarmee we ons onderwijs vormgeven:

1. Wij leren binnen een betekenisvolle context door uit te gaan van de kernconcepten.

2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfkennis ontwikkelen.

3. Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarbinnen de kinderen de ruimte krijgen om op eigen wijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren.

4. Bij het leren staat eigenaarschap centraal.

5. Iedereen werkt aan een relatie waarbinnen we elkaar vertrouwen en in dialoog blijven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool Klinkers werken we met 4 units. Binnen elke unit zijn er (maximaal) vier groepen. Elke groep bestaat uit twee leerjaren bij elkaar. Het gaat om groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven