Basisschool De Boemerang

Rijperkerkstraat 2 5035 BR Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Basisschool De Boemerang

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Boemerang. Een buurtschool in de wijk Reeshof waar wij trots op zijn. Samen werken wij aan goed onderwijs in een eigentijds jasje waarbij uw kind centraal staat! Door partnerschap tussen kind, ouders en school creëren wij een uitdagende leeromgeving om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

In deze schoolgids vindt u informatie over de school. Wat vinden wij belangrijk? Vanuit welke visie werken wij? En wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

Wij nodigen u uit onze website www.bsdeboemerang.nl te bezoeken en ontvangen u graag voor een kennismakingsgesprek.

Vriendelijke groet,

Jolien Kock (directeur bs. De Boemerang)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfvertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Creativiteit
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang. Kinderopvang Boemerang verzorgt binnen ons gebouw de voorschoolse opvang. Wanneer de school om 8.20 uur zijn deuren opent om alle leerlingen en ouders welkom te heten, brengt een pedagogisch medewerker de kinderen naar de klas. Hier kan, wanneer wenselijk, ook een korte overdracht plaatsvinden.

Tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang binnen de school wordt verzorgd door leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders. Op deze wijze blijft het netwerk rondom de kinderen klein en bekend. De kosten voor de tussenschoolse opvang zijn opgenomen in de ouderbijdragen en is vrijwillig.   

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op de vrije dagen van de school.Er zijn verschillende organisaties waarmee wij samenwerken: - kinderopvang Boemerang www.kinderstad.nl - kinderopvang De Teddybeer www.deteddybeer.nl - Sport BSO www.sportbso-tilburg.nl/reeshof.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven