Basisschool De Bloemaert

Dalemdreef 23 5035 LZ Tilburg

 • Onze kinderen kunnen heerlijk spelen op het avontuurlijke schoolplein.
 • Binnen ons onderwijs geven we zo veel als mogelijk is betekenisvol onderwijs.
 • Basisschool De Bloemaert zit in het wijkgebouw van Grote Beemd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'SchoolVenster' van Basisschool De Bloemaert. Op deze plaats kunt u veel informatie vinden over de resultaten van onze basisschool. En wat wij belangrijk vinden op onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Basisschool De Bloemaert wil ieder kind een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke schooltijd bieden.

We zien onze school als een tuin vol bloemen, in alle soorten en maten, geuren en kleuren. Al onze kinderen samen zijn een prachtig, bont palet van bloemen. Ons uitgangspunt is dat we het kind zien, dat we zo goed mogelijk inspelen op hun talenten en behoeften. Waarbij de ontwikkeling van onze kinderen centraal staat én waarbij wij flexibel kunnen inspelen op dat wat nodig is voor de kinderen.   

Wij geloven in het realiseren van diep leren bij onze kinderen. Zodat ze met plezier gaan leren en op ontdekkingstocht gaan. Elke dag weer.   

Op onze website kunt u nog veel meer informatie over onze school vinden. Neem gerust contact met Ingrid, schoolleider, op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken. 

Gegevens schoolbestuur 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 26 basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl  

De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg.  

Contactgegevens: 

Stichting Xpect Primair Postbus 6028 5002 AA Tilburg T: 013 – 4648230? 

E: bestuur@xpectprimair.nl?

W: www.xpectprimair.nl  

Gezamenlijk afspraken en regelingen

Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de stichting www.xpectprimair.nl Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande documenten te verkrijgen bij de directie van de school.  

 • pesten
 • informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers
 • leerplicht en verlof toelating
 • schorsing en verwijdering van leerlingen
 • seksueel misbruik
 • medisch handelen
 • kledingvoorschriften
 • dyslexie
 • beleid sponsoring
 • privacy beleid
 • klachtenregeling  

Onze externe Vertrouwenspersonen zijn:

 • Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571 
 • Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Fijn pedagogisch klimaat
 • Omgaan met verschillen
 • Coöperatief (samen) leren
 • Brede ontwikkeling
 • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Bloemaert staat in Reeshof Zuidwest.

In de Reeshof wonen steeds minder kinderen van 4 tot en met 12 jaar en is er helaas een krimp in de Reeshof.

Schooljaar 2023-2024 starten we met ongeveer 254 kinderen, verdeeld over 11 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven