Basisschool Meander

Meddostraat 6 5045 EH Tilburg

 • Een bijzonder gebouw met veel mogelijkheden om groepsgewijs en groepsoverstijgend, zowel binnen als buiten de groep te werken.
 • We willen de kinderen en u als ouder op een warme manier verwelkomen.
 • We hebben recentelijk alle groepen 3 t/m 8 op dezelfde manier vanuit visie ingericht. De halfronde instructiegroep zien we in alle klassen
 • Niet alle kinderen hebben dezelfde behoeftes. De een is op zoek naar rust, de ander naar samenwerking of naar beweging. Actief leren
 • Schoolfoto van Basisschool Meander

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Meander in Tilburg is een  basisschool die deel uitmaakt van de stichting Xpectprimair. Onze school heeft momenteel zo’n 300 leerlingen en bevindt zich samen met een BSO van Kinderstad (Buiten Schoolse Opvang) in één groot multifunctioneel gebouw. Op onze school vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel kunnen en mogen leren, dat zij zelf keuzes mogen en moeten maken en vooral ook dat zij elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. Daarbij spelen de ouders een belangrijke, stimulerende rol. De ouderbetrokkenheid binnen de school is groot en ook zeker een voorwaarde om alles te kunnen en blijven doen waar we voor staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van excursies, vieringen, knutselactiviteiten, maar ook het bieden van ondersteuning bij het leesproces van de kinderen. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen in een goed werk- en leefklimaat kunnen opgroeien. Enerzijds moeten we kinderen prikkelen en uitdagen om nieuwe dingen aan te pakken, anderzijds moeten we zorgen voor rust en regelmaat, zodat kinderen daadwerkelijk aan werken toekomen. We werken binnen de school met een aantal kernwaarden:  Eigenaarschap, Verbinding, Samenwerking, en talentontwikkeling.  Een uitgebreide toelichting op onze kernwaarden vindt u in ons schoolplan.

"Jij groeit op Meander"

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigenaarschap
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven