Basisschool De Sporckt

Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg

  • Leerkrachten creëren op hun eigen wijze een veilige en gestructureerde leeromgeving voor de groep, dagen hen uit om zichzelf te ontwikkelen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Sporckt
  • Schoolfoto van Basisschool De Sporckt
  • Schoolfoto van Basisschool De Sporckt
  • Schoolfoto van Basisschool De Sporckt

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool De Sporckt.

Basisschool De Sporckt is één van de 26 scholen van stichting Xpect Primair. Samen met kinderopvang De Teddybeer vormen wij Kindcentrum Tuindorp. Ons kindcentrum staat centraal in de wijk ‘Tuindorp Kievit’ in de Reeshof en bestrijkt een groot voedingsgebied in deze wijk. We zijn gehuisvest op één locatie in twee gebouwen op een prachtig groen schoolplein.

Er is één schoolgebouw ingericht voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Dit gebouw noemen wij het groene gebouw. Alle activiteiten van onderwijs tot opvang voor peuters en kleuters vinden plaats in dat gebouw. De kinderen van 6 t/m 13 jaar ontvangen onderwijs en opvang in het grotere (rode) gebouw. Op deze manier zorgen wij voor een veilige en vertrouwde omgeving passend bij iedere leeftijdsgroep. Samen met onze partner De Teddybeer zorgen wij voor een ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen in het kindcentrum. Wij werken actief en doelgericht aan de ontwikkeling van uw kind, vanuit educatief partnerschap en we hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling. Hoe wij dat precies doen kunt u lezen op onze website. 

Mocht u interesse hebben in onze school, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze website: www.sporckt.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Actief en doelgericht leren
  • Veilige en vertrouwde omgeving
  • Educatief Partnerschap
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt aan het begin van het schooljaar ongeveer 450 leerlingen, een aantal dat in de loop van het schooljaar groeit naar ongeveer 480. De leerlingen worden geplaatst in parallelle jaargroepen. In totaal hebben wij 20 groepen gehuisvest in twee schoolgebouwen. We hanteren een wachtlijst voor de 4-jarigen, we kunnen in totaal 150 kleuters per schooljaar plaatsen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met de kinderopvang De Teddybeer zijn wij Kindcentrum Tuindorp. Alle leerlingen van 0 - 6 jaar zijn in één gebouw gehuisvest. We werken intensief met elkaar samen vanuit een doorgaande leerlijn. Ook wisselen we diverse diensten met elkaar uit zoals gymlessen en de tussenschoolse opvang. Daarnaast organiseren we in samenwerking met hen een naschools aanbod. 

De Sporckt werkt samen met de volgende kinderopvangorganisaties: Kinderdagverblijf De Teddybeer, Kindercrèche Reeshof, BSO Bibit en de Sport-BSO etc. De kinderen die gebruik maken van de opvang worden op school opgehaald en gaan onder begeleiding van de pedagogische medewerkers naar de opvanglocatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid op school is een voorwaarde om te komen tot leren. Daarom is dit onderdeel ook terug te vinden in één van onze vier pijlers van de school. De foto's van onze contactvertrouwenspersonen (VCP-ers) hangen bij alle ingangen van de school. De VCP-ers en Coördinatoren Sociale Veiligheid (ook wel VCP-ers of anti-pest coördinatoren genoemd) stellen zich aan het begin van elk schooljaar voor aan alle kinderen van de school en leggen hun taak daarbij aan de kinderen uit.

Terug naar boven