Basisschool Antares

Sabelhof 12b 5044 JR Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Antares in Tilburg.
Door dit venster kijkt u naar naar binnen bij onze mooie school, waar iedereen van harte welkom is. In 1968 is basisschool Antares gesticht. Op dat moment heette de school nog bs Thomas More. De mensen die deze school hebben opgericht waren katholiek en de school werd dan ook een katholieke school. Onze school is nu een van de 26 scholen die deel uitmaken van de Stichting Xpect Primair. Wij vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken, u kunt dan contact met ons opnemen via: bs.antares@xpect013.nl of via telefoonnummer: 0134672611

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterren in ontwikkeling
  • Authentiek
  • Solidair
  • Open
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de school, vanaf 08.20, naar binnen mogen.
Stuur uw kind altijd op tijd naar school. Wij zijn verplicht om bij te houden als uw kind te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, moeten we een melding doen bij leerplicht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven