Basisschool Antares

Sabelhof 12b 5044 JR Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares
  • Schoolfoto van Basisschool Antares

In het kort

Toelichting van de school

In 1968 is basisschool Antares gesticht. Op dat moment heette de school nog Thomas Moreschool. De mensen die deze school hebben opgericht waren katholiek en de school werd dan ook een katholieke school. Onze school is nu een van de 25 scholen die deel uitmaken van de Stichting Xpect Primair

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterren in ontwikkeling
  • Authentiek
  • Solidair
  • Open
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de school, vanaf 08.20, naar binnen mogen.
Stuur uw kind altijd op tijd naar school. Wij zijn verplicht om bij te houden als uw kind te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, moeten we dat melden als schoolverzuim.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven