Basisschool Hubertus

Jagerslaan 55 5042 LJ Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Hubertus
  • Wij zijn een gecertificeerde Gezonde School en stimuleren dan ook het eten van fruit en drinken van water.
  • Schoolfoto van Basisschool Hubertus
  • Schoolfoto van Basisschool Hubertus
  • Schoolfoto van Basisschool Hubertus

In het kort

Toelichting van de school

Eerst de relatie, dan de prestatie. Dat is een belangrijk basisprincipe van Basisschool Hubertus. Ouders voelen zich gezien en gehoord en kunnen hun verhaal doen. Bovendien zorgen we in de ouderkamer voor ontmoeting en kennis overdracht. We beseffen dat taalontwikkeling essentieel is voor onze leerlingen. We werken even intensief aan cruciale taal- en rekenvaardigheid als aan het versterken van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kinderen leren eigen keuzes te maken, ervaren het nut van leren door aanschouwelijk onderwijs, inzet van nieuwe media en levensechte situaties. Respect voor elkaar en jezelf mogen zijn, dat staat bij ons hoog in het vaandel.

Graag tot ziens op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk
  • Kansrijk
  • Succesvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven