Kindcentrum Christoffel

Zouavenlaan 77 5037 MT Tilburg

  • Hoofdingang
  • Klimmuur
  • Mara instructie
  • Muziekles
  • Voorlezen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidspeilingen (zowel leerling-, ouder- als personeel tevredenheidspeiling) worden 1 keer in de 4 jaar afgenomen. Een weergave van de laatste peiling is gepubliceerd.
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de 4 jaar wordt er op onze school tevredenheidspeilingen gehouden, zowel voor kinderen, ouders als personeel. In februari 2020 is de laatste peiling gehouden. Voor wat betreft "de ouder tevredenheidspeiling" ziet u in de bijlage de resultaten en conclusies. We staan als school en als volledig Kindcentrum buiten deze momenten natuurlijk altijd open voor inspraak van ouders. Korte lijnen vinden we hierbij belangrijk. Mocht u dus als ouders iets willen weten, vragen, delen of als u feedback heeft, dan bent u altijd welkom. Door deze formele en informele momenten weten we van elkaar wat er speelt, wat we belangrijk vinden en hoe we samen het beste voor onze kinderen kunnen bieden.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven