Kindercampus Oculus

Bankastraat 2 5014 BW Tilburg

  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6-7-8 hebben een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Hieruit kwam de volgende score: Algemene tevredenheid 6,7 Welbevinden 6,2 Ervaren veiligheid 7,0 Veilig voelen 8,1

Hieruit kunnen we opmaken dat we nog moeten werken aan het welbevinden in de groep. Op dit moment starten we na iedere vakantie met het herhalen van de schoolregels en bespreken we de klassenregels. Deze hebben de kinderen samen met de docent opgesteld aan het begin van het schooljaar. Verder krijgen de leerlingen wekelijks les uit de methode Kwink. Hierbij leren ze om beter om te gaan met zichzelf en de ander. Tevens besteden we jaarlijks aandacht aan de lentekriebels. In groep 7 werken we met het project Marietjes Kessels vanuit IMW. En indien nodig kopen we de expertise in van Dramataal. Tijdens de leerteamvergaderingen wordt het onderwerp welbevinden besproken en wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Komend schooljaar gaan we met het hele team nascholing volgen op gedrag en bekijken we waar we het nog beter kunnen doen.


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête is in grote getalen (74%) ingevuld. Uit het onderzoek is gekomen dat u de school een gemiddeld 8,0 geeft. Een cijfer waar we trots op mogen zijn. De hoogte scores behaalde we op de vraag “Hoe veilig voelt uw kind zich op school”. U gaf ons hiervoor gemiddeld een 8,7.

Het geen waar wij nog extra aandacht aan kunnen besteden zijn:1. “Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?”,2. “Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?” en3. “Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?” Voor deze drie vragen gaf u een gemiddelde van 7,5.

Wij nemen deze verbeterpunten mee in onze jaarplanning onder andere door middel van het HPO traject dat we als school doorlopen. Hierbij streven we naar goed onderwijs voor alle leerlingen. Punt 2 nemen we mee in de leerteams. Hierbij reflecteren we op ons eigen handelen en stellen we feedbackdoelen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven