Kindercampus Oculus

Bankastraat 2 5014 BW Tilburg

  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus
  • Schoolfoto van Kindercampus Oculus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kindercampus Oculus

Oculus is de Latijnse naam voor oog. Deze vertaling is voor ons breed toepasbaar: oog voor elkaar, oog voor ieder kind, met open ogen kijken we naar de wereld om ons heen, we ontwikkelen een brede kijk en ….. doen dit af en toe met een knipoog. We zeggen dan ook: We hebben oog voor ieder kind!  

Bij Kindercampus Oculus vind je alles onder één dak.

Bij ons vind je dagopvang, VSO, BSO en basisonderwijs onder één dak. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht in onze Kindercampus. Samen met de kinderopvang werken we aan onze speerpunten: geborgenheid, cultuur, zelfstandigheid en de gezonde school. We zorgen voor doorgaande ontwikkelingslijnen van kinderopvang naar school en geven didactisch goed onderwijs. Kennis en vaardigheden, burgerschap en persoonlijke ontwikkeling van jullie kind staat hierbij centraal. Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen hierin de sleutel tot het succes van jullie kind!

De fijne, intensieve samenwerking met de kinderopvang, BSO en andere professionals zorgt er voor dat kinderen van 0 tot 13 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen groeien. We zijn gevestigd in twee prachtige gebouwen met een verbindend plein ertussen. De Pupil (St. Willebrordplein) is ingericht voor de kinderen van 0-7 jaar. De peuters die vanuit onze eigen kinderopvang doorstromen naar onze basisschool, blijven hierdoor in hun vertrouwde omgeving waarin de geborgenheid voelbaar blijft. Onze jongste kinderen kunnen door het kleinschalige karakter van dit gebouw spelen en leren in een omgeving die past bij hun leeftijd. In de Verrekijker (Bankastraat) zijn de kinderen van 8-13 jaar gevestigd. Ook dit gebouw en het schoolplein zijn ingericht naar de behoefte die past bij deze leeftijd. Op onze BSO komen kinderen na schooltijd in een speciaal voor hen ingerichte ruimte. De kinderen krijgen diverse activiteiten aangeboden waaruit zij een keuze kunnen maken. Zij worden daarbij begeleidt door onze pedagogisch medewerkers.

Een rijke leeromgeving waar de ontwikkeling van het kind voorop staat.

In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen, als ze onze basisschool verlaten, een zo goed mogelijke startpositie hebben voor hun middelbare schoolcarrière. We doen dit door lessen te geven m.b.v. het directe instructie model, aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van jullie kind en door ze te leren over onze maatschappij. Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en hebben hierin zelf een belangrijke bijdrage. De samenhang tussen de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en burgerschap) is voor ons van groot belang. We werken met projecten waarin de kinderen zes weken lang worden ondergedompeld in een bepaald thema, ook de creatieve vakken worden hierin verwerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen op deze manier meer betrokken zijn bij de lessen, de leerstof beter onthouden en wereldwijs worden!

Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding!

Namens het team van Kindercampus Oculus,

Marjolein Mathijssen (directeur basisschool) en Silvia Louer (directeur kinderopvang)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgerichtheid
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Geborgenheid
  • Transparantie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We starten schooljaar 2020-2021 met 182 leerlingen en 8 groepen. Door deze kleinschaligheid hebben we oog voor ieder kind.

Sinds augustus 2017 zijn we officieel KinderCampus Oculus. De eerdere gegevens zijn nog van basisschool Yore (één van de fusiescholen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om kinderen een veilige omgeving te bieden en ze te omringen met vertrouwde gezichten, dragen de leerkrachten en ouders zorg voor het overblijven en wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door de medewerkers die werkzaam zijn op onze Kindercampus.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven