Openbare Basisschool Panta Rhei

Galjoenstraat 50 5017 CN Tilburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs Panta Rhei!
Panta Rhei is de enige openbare basisschool in Tilburg Zuidoost. Onze drie fijne schoolgebouwen bevinden zich aan de Galjoenstraat, Lanciersstraat en Don Sartostraat. Hier bieden we ruim 500 kinderen een warme en veilige plek met volop ruimte voor ontplooiing. Benieuwd naar méér? In deze schoolgids lees je alle wezenlijke zaken over Panta Rhei, dat zijn wij!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele groei
  • Culturele vorming
  • Respect voor elkaar
  • Autonomie en eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Panta Rhei heeft drie locaties.

In de wijk Koningshaven zijn dat de Galjoenstraat en de Lanciersstraat. Op de factsheet in de bijlage vind je meer informatie.

In de wijk Groenewoud is dat de Don Sartostraat. Op de factsheet in de bijlage vind je meer informatie.

Obs Panta Rhei heeft ongeveer 600 leerlingen verdeeld over deze drie locaties. Zo krijgt ieder kind op iedere locatie de aandacht die het nodig heeft. De kleinschaligheid per locatie geeft rust, structuur en overzicht. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
514
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven
Op Panta Rhei blijft het merendeel van de leerlingen over. Dit gebeurt in de eigen klas onder leiding van een vaste overblijfkracht. In groep 1 t/m 4 krijgt de overblijfkracht daarbij altijd ondersteuning van een ouder. Naschoolse opvang vindt plaats op dezelfde locatie, aangezien onze school deel uitmaakt van een kindercampus.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven