Openbare Basisschool De Blaak

Grebbe 42 5032 RT Tilburg

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Blaak

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Stichting breed (stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg) werken alle scholen (waaronder dus ook OBS De Blaak) per 1 januari 2017 met de tevredenheidspeilingen van die via 'Mijn Vensters' gedaan worden. De onderwijsinspectie hanteert deze gegevens ook voor de monitoring van basisscholen in Nederland.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven