Openbare Basisschool De Blaak

Grebbe 42 5032 RT Tilburg

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Blaak

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van openbare basisschool De Blaak in Tilburg.

In 2014 is de overheid actief van start gegaan met de site 'Schoolvenster' van iedere basisschool in Nederland. Sindsdien is men de site aan het doorontwikkelen zodat ouders makkelijker informatie m.b.t. allerlei aspecten van scholen kunnen bekijken. De gegevens zijn afkomstig van met name DUO en de Onderwijsinspectie. OBS De Blaak heeft ervoor gekozen ook zelf actief een bijdrage te leveren aan het up to date houden van deze site. 

Naast deze 'tool' verwijzen wij u graag naar onze eigen website (www.obsdeblaak.nl) voor meer informatie over onze school. Hier leest u o.a. meer over ons motto "Samen Leren Groeien" en de koers van onze schoolontwikkeling (schoolplan 2019-2023). Ook de schoolgids voorziet u van veel praktische informatie. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met ons door te bellen naar 013 - 4689466. U vraagt dan naar Janneke Swinkels (directeur).

Team OBS De Blaak

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Blaak is een vrij stabiele school wat betreft leerlingaantallen. De laatste jaren heeft het goede kwaliteitsniveau van de school ervoor gezorgd dat de school zelfs weer aan het 'groeien' is. Groei betekent soms echter ook onmogelijkheden wat betreft fysieke ruimte waardoor leerlingen, met name zij-instromers, helaas op een wachtlijst geplaatst dienen te worden. De school kent een grote aantrekkingskracht op leerlingen uit nabij gelegen wijken. Ongeveer 30% van de leerlingen komt hier vandaan. 

Informatie voor zij-instromers.

Kinderen die van een andere school komen, noemen we zij-instromers. In de meeste gevallen is een kind een zij-instromer vanwege een verhuizing. In andere gevallen kan het zijn, dat er voor de leerling een passende onderwijsplek gezocht wordt, omdat de school van herkomst dit nodig acht. In alle gevallen is het zo dat er voor aanmelding een gesprek plaatsvindt met directie. In dit gesprek wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van het kind en naar onze mogelijkheden om tegemoet te kunnen komen aan deze ondersteuningsbehoefte. Daarbij zal de vraag of wij de juiste school zijn met ouders besproken worden. Ouders zijn verplicht om alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan school. De directie of interne begeleider neemt vervolgens contact op met de school van herkomst om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte. Na het gesprek en contact met de school van herkomst, zal bepaald worden of wij een passende onderwijsplek kunnen bieden. Als dit positief bevestigd wordt, ontvangen ouders een aanmeldingsformulier. Vervolgens wordt met de ouders besproken hoe het traject van instroom op onze school zal verlopen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Blaak en Kinderstad Grebbe hebben hun krachten gebundeld door samen in één gebouw gehuisvest te zijn. De kinderen zijn zo altijd in één voor hen bekende omgeving met bijbehorende speelmogelijkheden (binnen en buiten).

De voor- en naschoolse opvang regelen ouders direct met Kinderstad Grebbe. Wanneer ouders gebruik willen maken van tussenschoolse opvang dan wordt dit geregeld door school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven