Basisschool Stelaertshoeve

Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Stelaertshoeve

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlagen vindt U de 10 hoogst en de 10 laagst scorende gebieden van onze school naar aanleiding van de afgenomen leerlingentevredenheidspeiling van schooljaar 2014-2015.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven