Basisschool Stelaertshoeve

Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Stelaertshoeve

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool Stelaertshoeve.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Stelaershoeve. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.stelaertshoeve.nl. U vindt ook veel informatie in onze schoolapp die gratis is te downloaden in de appstores van Apple en Google. Op onze website vindt u onder de ronde knop App daarvoor de uitleg.

Team Stelaertshoeve

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Ontwikkeling op maat
  • Samen
  • Talentontwikkeling
  • Zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingenpopulatie is eenm mooie afspiegeling van onze maaatschappij. Wij zijn met recht een multiculturele school. Voor de komende jaren voorzien we een lichte groei van het aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
410
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De aangegeven schooltijden gaan in vanaf maandag 2 november.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school rond in het schooljaar 2018-2019 het scholingstraject af waarmee we PBS-school worden. Met Positiv Behavior Support werken we aan een positief schoolklimaa, waarin alle kinderen zich veilig voelen. Daarnaast hebben we een duidelijk beleid m.b.t. de sociale veiligheid. In ons beleidsplan Sociale Veiligheid leest u hoe wij hier aan werken.

Terug naar boven