Basisschool Stelaertshoeve

Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Stelaertshoeve

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op Basisschool Stelaertshoeve.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Stelaershoeve. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komendetijd verder uitgebreid. 

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.stelaertshoeve.nl. U vindt ook veel informatie in onze schoolapp die gratis is te downloaden in de Appstore van Apple en Google. Op onze website vindt u onder de ronde knop App daarvoor de uitleg.

Team Stelaertshoeve

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Relatie
  • Ontwikkeling
  • PBS

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Stelaertshoeve staat in Tilburg-Noord, een van de stadsdelen waarin de stad Tilburg is onderverdeeld. 
Het gros van de leerlingen is afkomstig uit dit deel van Tilburg, maar wij ontvangen ook leerlingen vanuit andere wijken binnen Tilburg. 
Jaarlijks wordt de leerlingenpopulatie van Stelaertshoeve in beeld gebracht, zodat we als team nog beter af kunnen stemmen op de behoeften van onze leerlingen. In schooljaar 2020-2021 gaven leerlingen aan dat de interessegebieden veelal lagen op het gebied van actief en creatief. Dit proberen wij dan in te passen binnen ons onderwijs. 
Daarnaast brengen we de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen in kaart, zodat we hier op een adequate manier gepast op af kunnen stemmen. 
Momenteel zitten er ongeveer 420 leerlingen op basisschool Stelaertshoeve in homogene groepen. De leerlingen zijn verdeeld over 20 groepen, waarbij de grootte varieert van 20-25 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school rond in het schooljaar 2018-2019 het scholingstraject af waarmee we PBS-school worden. Met Positiv Behavior Support werken we aan een positief schoolklimaa, waarin alle kinderen zich veilig voelen. Daarnaast hebben we een duidelijk beleid m.b.t. de sociale veiligheid. In ons beleidsplan Sociale Veiligheid leest u hoe wij hier aan werken.

Terug naar boven