Basisschool de Vlashof

Bartokstraat 131 5011 JB Tilburg

  • Samen met kinderen, ouders en leerkrachten wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend.
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlashof
  • Bij de kerstviering genieten kinderen en ouders van het kerstspel en een feestelijke maaltijd.

Het team

Toelichting van de school

Groepen 2020 - 2021

1-2a Jacintha van Dongen

1-2b Marjolein van Staaten, Irene Beukering

1-2c Jeannet Wilmes, Irene van Beukering

3 Natasja van Steen, Marjolein Nijo

4 Carolien Deliën, Mariëlle Zwerts, Kelly Staats

5 Melise Keltjens

6 Ben van der Plas  

7a Susanne Hamelink, Daynie Bonten

7b Ernst Breuer

8 Kimberley van Laarhoven, Kelly Staats

Taalschool Daniëlle Denissen, Cora Cijvat, Sanne van Ostaijen (onderwijsassistente)    

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de afgelopen periode merken wij dat het vinden van vervangers voor zieke of afwezige leerkrachten steeds moeilijker wordt. Het komt steeds vaker voor dat er geen vervanging gevonden kan worden. Dit ondanks een centraal meldpunt vervangingen (Vervangers pool Tangent, Driessen HRM).

In veel gevallen wordt de situatie door de flexibiliteit en inzet van de mensen uit de scholen opgelost, bijvoorbeeld door de inzet van ambulante tijden of parttimers die extra komen werken. Opgesteld beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of afwezigheid van één van de leerkrachten.

In overeenstemming met het team en de MR is er een beleid m.b.t de vervanging opgesteld. De uitgangspunten zijn rust en regelmaat voor alle groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Vlashof proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook sport en beweging, creativiteit, algemene ontwikkeling (wereldoriëntatie) ruime aandacht door een doordacht en modern aanbod. De leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1-2 verschilt van die in de andere groepen. De inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1-2 gebeurt vanuit thema's en de kring. Tijdens een schooldag werken de leerlingen meerdere keren in de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven