Basisschool Koningshaven

Fatimastraat 24 B 5021 AN Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Koningshaven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de venster site van Basisschool Koningshaven,

Basisschool Koningshaven ligt in de wijk Fatima te Tilburg. 

De school staat open voor alle culturen geloofsovertuigingen. De populatie kent verschillende levensbeschouwelijke opvattingen, die verdraagzaam met elkaar omgaan.

De school telt 170 kinderen uit de wijk Fatima en aangrenzende wijken.

De school beschikt over een inpandige peuterspeelzaal en er is buitenschoolse opvang mogelijk voor en na schooltijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht
  • Opgroeien in harmonie
  • Sportieve school
  • Samenwerking
  • Duidelijke plaats in de buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment volgen ongeveer 170 leerlingen onderwijs op basisschool Koningshaven. 
Weergave

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven