Basisschool Armhoefse Akker

Spoordijk 68 5018 GH Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Armhoefse Akker

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom op deze site, waar wij ons met genoegen aan u willen voorstellen.

Basisschool Armhoefse Akker is een echte buurtschool met een duidelijke functie in de wijk. Wij willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen. Waar school- en thuissituatie in elkaar kunnen overlopen. Waar kinderen bevriend ra­ken met kinderen, die ze ook buiten de school kunnen ontmoeten. Waar hun verhalen over gebeurtenissen rond school en thuis worden herkend en meebeleefd.

Wij zijn een eigentijdse en sfeervolle school met goed en gestructureerd onderwijs. Het verwerven van de noodzakelijke kennis en het opdoen van diverse vaardigheden vormen de basis. Daarnaast vinden wij het van belang de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen en de creativiteit van het kind te ontwikkelen.

De afgelopen jaren hebben wij binnen ons team goed nagedacht over de uitgangspunten van ons onderwijs. Wat willen we eigenlijk bereiken in de acht jaren dat een kind bij ons de basisschool doorloopt? Waar streven we naar? Wij kwamen tot het besef, dat het zowel in opvoeding als in onderwijs vooral gaat om het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfontplooiing van kinderen. Die drang naar zelfstandigheid zie je bij kinderen voortdurend terug. De peuter wil al snel van alles zelf doen: zichzelf aankleden, zelf eten, zelf spelen en niet meer voortdurend geholpen worden. De kleuter gaat steeds meer op onderzoek uit en dingen zelf uitproberen, wil geen handje van mama of papa meer. Het brengen en halen van school is volgens het kind al snel niet meer nodig en de afspraakjes na school zijn toch vanzelfsprekend? Voorbeelden te over! Maar bij iedere wens, bij ieder nieuw stapje heeft een kind wèl hulp nodig. Iedereen weet uit eigen ervaring, dat zelfstandigheid ook moed en zelfvertrouwen vraagt. Naarmate kinderen meer bemoedigende levenservaringen opdoen, neemt hun zelfvertrouwen toe en zullen ze steeds meer activiteiten zelfstandig gaan ondernemen. Wij willen hen daarbij helpen. Vandaar dat wij als school gekozen hebben voor een missie die aangeeft waarin we als school succesvol willen zijn. Een missie die de komende jaren meer gestalte moet krijgen door het werken in de praktijk. De missie geeft betekenis aan datgene wat wij als team doen en houdt ons een spiegel voor. Zij vormt ons gezamenlijke doel, waar we graag onze schouders onder willen zetten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven