Basisschool Koningshaven

Fatimastraat 24 B 5021 AN Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Koningshaven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de venster site van Basisschool Koningshaven,

Basisschool Koningshaven ligt in de wijk Fatima te Tilburg. 

De school staat open voor alle culturen geloofsovertuigingen. De populatie kent verschillende levensbeschouwelijke opvattingen, die verdraagzaam met elkaar omgaan.

De school telt 184 kinderen uit de wijk Fatima en aangrenzende wijken.

De school beschikt over een inpandige peuterspeelzaal en er is buitenschoolse opvang mogelijk voor en na schooltijd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven