Basisschool Don Sarto

Oude Hilvarenbeekseweg 15 5022 EM Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool Don Sarto de leukste wijkschool van Tilburg Zuid!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool Don Sarto. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Mocht u nog vragen hebben of graag een kijkje bij ons willen komen nemen bel dan 013-5421152

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Don Sarto is een echte wijkschool en staat continu in verbinding met de wijk door structureel overleg te voeren met ouders en wijkpartners. Don Sarto is net als de wijk gemêleerd en heeft als voedingsgebied Broekhoven.  

De wijk Groenewoud, zoals de wijk officieel heet, is een PACT wijk (PACT staat voor People Acting in Community Together), welke vanuit een initiatief van de gemeente is ontstaan. Het doel van deze manier van werken is dat buurtbewoners en professionals gezamenlijk de uitdagingen van de wijk aanpakken. Leidend hierin zijn de bewoners. De bewoners bepalen de agenda van de wijk in de breedste context. Onderwijs is hierin betrokken vanuit de behoeften van de kinderen in Groenewoud. Wat is er nodig om de kinderen een optimale ontwikkeling te bieden?

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven