Basisschool Don Sarto

Oude Hilvarenbeekseweg 15 5022 EM Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
  • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool Don Sarto; de leukste wijkschool van Tilburg Zuid!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool Don Sarto. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Mocht u nog vragen hebben of graag een kijkje bij ons willen komen nemen, bel dan 013-5421152.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taal is overal!
  • Leren door te doen!
  • Gezond en fit opgroeien!
  • Talenten ontdekken!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Don Sarto is een echte wijkschool en staat continu in verbinding met de wijk door structureel overleg te voeren met ouders en wijkpartners. Don Sarto is net als de wijk gemêleerd en heeft als voedingsgebied Groenewoud.  

De wijk Groenewoud is een PACT wijk (PACT staat voor People Acting in Community Together), die vanuit een initiatief van de gemeente is ontstaan. Het doel van deze manier van werken is dat buurtbewoners en professionals gezamenlijk de uitdagingen van de wijk aanpakken. Leidend hierin zijn de bewoners. De bewoners bepalen de agenda van de wijk in de breedste context. Onderwijs is hierin betrokken vanuit de behoeften van de kinderen in Groenewoud. Wat is er nodig om de kinderen een optimale ontwikkeling te bieden?

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven