Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula

Hoogvensestraat 49 5017 CA Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula
  • Schoolfoto van Basisschool Pendula, onderdeel van kindercampus Pendula
  • Onze mooie school, onderdeel van Kindercampus Pendula
  • Een bijzondere teamfoto in 2020 op anderhalve meter afstand.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool vormt een belangrijk deel van ons leven. Zowel voor het kind als voor u als ouder. Uw kind brengt acht jaar lang een groot deel van de week op de basisschool door. Een goede school voor uw kind kiezen is dan ook een belangrijke stap. De school legt samen met u een belangrijke basis voor de ontwikkeling van uw kind. U wilt dat die basis zo goed mogelijk is en dat uw kind zich met de eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelt.

Scholen verschillen in de manier van werken, in de sfeer, in de visie op hoe kinderen leren en in de wijze van omgaan met kinderen. Binnen Pendula staat het welbevinden van uw kind centraal.

Ik ben trots dat ik deel uitmaak en leiding mag geven aan een geweldig team op Pendula. Een school waar we het belangrijk vinden dat je mag zijn wie je bent, waar je je grenzen verlegt en je op zoek gaat naar je talenten. Het welbevinden van kinderen staat bij dit alles centraal. Als je je prettig voelt en je zit goed in je vel, dan heb je de mogelijkheden om je optimaal te ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling vinden we heel belangrijk. Het gaat hand in hand met kennisverwerving, spelend leren, een onderzoekende houding, samenwerkend leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten.

Het team van Pendula wilt u graag helpen bij het maken van deze keuze. Wij verwelkomen u graag voor een gesprek over onze school, onze visie op onderwijs en verzorgen een rondleiding voor u en uw kind. Tot ziens op basisschool Pendula, waar leren betekenis krijgt voor kinderen.

Hartelijke groet, Monique Aarts

Directeur Pendula


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven